Oproti zažitým konvencím, předpokládání logiky není vždy korunováno úspěchem. Jen přizpůsobivý člověk se dokáže zamyslet a hledat otázky na nevyřčené odpovědi. A jen blázen nachází v chaosu řád.

Proto čti a přemýšlej, zda tvá existence na Zemi bude naplněna tím, co se očekává.

Mistr Zenu